Dealen Met Demomen

Persoonlijke ontwikkeling is mooi, prachtig zelfs als je het kunt inzetten om jezelf en anderen om je heen op een of andere manier beter te maken. Toch zit de globale cultuurconditionering er zo diep in, dat de meesten van ons snel en automatisch geneigd zijn om terug te vallen in de neerwaartse spiraal, de keerzijde van het positieve leven.

Dualiteit, Angst en de Verleiding van Flatlining

We leven in een duale wereld, waarin we zijn bijgebracht dat je moet streven naar een positief leven, vol overvloed, geluk en voldoening – zonder werkelijk toe te staan dat de schaduwzijde erkend wordt, laat staan bestaat.

Liever licht dan duisternis. Liever positief dan negatief. Liever rijk dan arm. Liever samen dan alleen. Liever plezier dan pijn. Koste wat kost vermijden we negativiteit, zelfs als dat betekent dat we ervoor moeten kiezen om verdoofd te worden, zodat we niet hoeven te voelen; want we zijn zo geneigd om in de diepe kloof te vallen, bang om te vrezen dat het onmogelijk is om uit die kloof te klimmen.

Het gevolg is dat we kiezen voor de weg van de  minste weerstand. Jezelf gelukkig maken in het moment met materialistische dingen en afleiding van wat er diep van binnen borrelt. Zo zijn er steeds meer mensen die antidepressiva slikken of zichzelf op andere manieren toestemming geven om de pijn van het verleden, het nu of zelfs de anticipatie van pijn van de toekomst te vermijden.

Kleine Marge

We leven vandaag de dag in zulke extremen, en kleine marges van het totale spectrum van het leven, welke er voor zorgen dat we óf het ene óf het andere moeten kiezen – iets wat enkel leidt tot dilemma.

Of je nu al je tijd en energie stopt in werk, je kinderen of in iets anders buiten jezelf, of dat je ervoor kiest om enkel nog gelukkig te zijn, ongeacht wat er buiten je gebeurt; beiden zijn extremen – uiteindes van wat er echt mogelijk is.

We zoeken afleiding in kostbare tijdrovende televisieprogramma’s die ons helpen te kijken naar wat er verbeterd kan worden of om erkenning te geven aan wat niet werkt. We hebben de controle, en als het even zou kunnen, ook de verantwoordelijkheid, uit handen gegeven aan anderen; de instituten zonder gezicht. De regering, die geleidt wordt door een kleine groep, niet de democratische massa. De voedingsindustrie die ons eten de afgelopen decennia dusdanig heeft gemodificeerd dat je van bijna elk voorverpakt product een vergroot risico loopt op chronische ziekte. De farmaceutische industrie die pretendeert het beste met je voor te hebben en je verslavingsgevoelige medicatie aanbiedt als oplossing voor al je problemen in plaats van je te vertellen dat er enkel aan symptoombestrijding wordt gedaan.

We leven zonder na te denken over wat werkelijk belangrijk is, gelovende dat geld, werk, huisje, boompje, beestje en alle trivialiteit waar we zo rijkelijk omringd mee zijn en ons afhouden van waar het werkelijk om gaat.

Van God Los

We zijn menselijke wezens, niet menselijke doeners; human beings, not human doings. En door de afleidingen om ons heen, zijn we uit het oog verloren dat wie je bent niet bepaald wordt door wat je hebt of doet, maar dat het draait om de intrinsieke verbinding die we hebben met onszelf en elkaar.

Ik weet het, dit klinkt erg geitenwollensokken-achtig, New Age, zweverig zelfs; maar is dat niet waar het werkelijk om draait? Dat wat je in dit leven leert en ervaart is niet hetzelfde als wat je vergaart in materiële zin. Faam, fortuin en fans zijn wat dat betreft spiegelingen van wie je bent – het begint altijd eerst met wie je bent, niet met wat je doet of hoe veel je hebt.

Ik zeg “van God los”, niet omdat ik religie als het ultieme antwoord zie, maar eerder omdat het gebrek aan spiritualiteit (of het misbruik ervan) in onze maatschappij ervoor gezorgd heeft dat we in nagenoeg alle gevallen oplossingen voor problemen zoeken buiten onszelf; zij het in de vorm van medicatie, voeding, media of gebruiksvoorwerpen.

Betekent dit dat je mijn woorden moet interpreteren als advies om meer te gaan bidden, mediteren of biechten? Wel, waarschijnlijk zou het geen kwaad kunnen om dit te doen, maar dat is niet waarom ik dit schrijf.

Een Betere Wereld

“Een betere wereld begint met jezelf”. Wellicht ken je deze slogan nog. Ghandi zei ooit “Be the change you wish you see in the world”, en zo zijn er nog genoeg andere quotes, slogans en uitspraken die tot dezelfde bottom line gerekend kunnen worden: verwacht niet dat door de wereld buiten je te veranderen, de wereld binnen je verandert, maar denk en doe eerder het omgekeerde: verander die dingen in jezelf, en verander daarmee de wereld om je heen. Dr. Wayne Dyer zei het mooi: “When you change how you look at things, the things you look at change”.

Jouw Demonen, Jouw Strijd

Het is verleidelijk om te denken en geloven dat de wereld buiten je jouw situatie kunnen verbeteren, jouw problemen kunnen oplossen en jou gelukkiger kunnen maken. Feit is echter, dat niemand anders dan jij zelf de werkelijke kracht en verantwoordelijkheid hebt om jouw leven te verbeteren.

Wil dat zeggen dat je anderen niet om hulp mag vragen? Betekent het dat je maar beter een glimlach op moet zetten als het tegenzit? Betekent het dat je je niet meer down mag voelen?

Nee.

Vraag anderen om hulp; verwacht alleen niet dat zij jouw problemen zullen oplossen. Voel je negatieve gevoelens wanneer jij zelf beslist om je zo te voelen; niet omdat je denkt dat je je op een bepaalde manier moet gedragen. En realiseer je tegelijkertijd dat jij degene bent die de verandering, vooruitgang en verbetering zelf in de hand hebt; niet de wereld om je heen.

Hoe Nu Verder?

Stel, dat je het met me eens bent in wat ik hierboven geschreven heb, hoe ga je dan vanaf nu de rest van je dag, week, jaar en leven in?

Hier zijn een paar kleine gedachten die je kunnen helpen.

1. Ik Ben Verantwoordelijk Voor Mijn Leven
Je kunt wel de controle uit handen geven, maar je blijft te allen tijde verantwoordelijk voor jouw eigen leven. Anderen kunnen jou niet een goed of slecht gevoel geven, het is je eigen keuze om je te voelen zoals je je voelt, zelfs als dat een negatieve emotie betreft.

2. Zoek De Oplossing In Jezelf
Of je nu ongelukkig, single of gestrest bent; verwachten dat de oplossing voor je gemoedstoestand buiten jezelf ligt, is net als wachten, wensen en hopen op een betere gezondheid terwijl je je voleet aan chips, snoep, alcohol of frisdrank.

3. Wees Authentiek
Het is oké om je rot te voelen, zolang je jezelf niet in de emotie verdrinkt. Emoties, en met name degenen die we labelen als negatief, zijn actiesignalen die je iets te vertellen hebben en die altijd aangeven dat je in actie moet komen. Wanneer je niet lekker in je vel zit, probeer dan niet direct koste wat kost je niet negatief te voelen, maar onderzoek welke emotie je ervaart en achterhaal wat de betekenis is van die emotie.

4. Zoek Geluk Bij Jezelf
Dit is het eerste wat ik je aanraad te doen. Niemand anders kan je werkelijk gelukkig maken zoals jij dat voor jezelf kunt. Door je eigen geluk en happiness te creëren, ben je niet afhankelijk van externe factoren om je gelukkig te maken; ze zijn dan hoogstens aanvullingen op het geluk en de happiness die je reeds ervaart.

5. Vorm Je Eigen Kijk Op De Wereld
Dit betekent dat je ook je eigen wereld creëert aan de hand van wat je gelooft dat waar is. We zijn zo geneigd om te geloven dat de wereld is zoals hij is, en dat we niets meer dan omstanders zijn in hoe de wereld zich openbaart – maar het tegendeel lijkt waar te zijn. Niets heeft een betekenis behalve de betekenis die je eraan geeft.

We hebben allemaal te maken met persoonlijke “demonen” – gevoelens, gedachten en gebeurtenissen die voor uitdagingen, problemen en moeilijkheden zorgen. De grote vraag is” wat is de meest effectieve manier om hier mee om te gaan? Ik geloof dat persoonlijke ontwikkeling hier een fundamentele rol in speelt.

Hier is mijn vraag voor jou vandaag: hoe kijk jij op persoonlijke ontwikkeling? Denk je dat het je gelukkiger, beter en gezonder kan maken, of denk je dat dit ook op een ander manier kan?

Ik ben benieuwd naar je reactie – laat daarom hieronder jouw comment achter en ik kom er zeker bij je op terug.

Op jouw succes,

Robert

 

 

Als je dit artikel over dealen met demonen waardevol vond, dele het dan met je vrienden en volgers, zodat zij ook van deze informatie profiteren. Klik hieronder op de Social Mediaknoppen. 

Je mening telt

About the Author Robert

Robert van der Wolk is internationaal spreker, trainer en life-coach. Met diverse boeken, eBooks en honderden artikels helpt hij mensen met een fysieke uitdaging om een onbegrensd leven te creëren. Met een lange geschiedenis aan fysieke beperkingen, waaronder Diabetes, nierfalen en extreme slechtziendheid weet Robert als geen ander hoe het is om met een fysieke uitdfaging te leven, waar grenzen verlegd kunnen worden en welke tools er nodig zijn om toch in een ultieme vrijheid te leven.

follow me on:

Leave a Comment:

5 comments
Add Your Reply