De 4 Communicatiestijlen Die Je Moet Beheersen Om Met Iedereen Een Goed Contact Op Te Bouwen

Word Een Expert In Communicatie

1  comments

We hebben allemaal wel eens te maken gehad met een collega, vriend of familielid met wie we maar niet door één deur konden. De manier waarop de ander praat – alsof hij all over the place was, of juist als een robot iets stond te vertellen, of juist zo uitgebreid verslag deed, dat je aandacht verzwakte en je geduld op de proef werd gesteld.

Er zijn grofweg vier stijlen van communicatie, de communicatiestijlen. Deze stijlen heb ik een naam gegeven, maar deze naam heeft in feite weinig betekenis – ik had ook andere namen kunnen gebruiken. Deze vier namen, of categorieën, zijn:

 • De Analyzer
 • De Supporter
 • De Controler
 • De Promoter

De vier leerstijlen kunnen, maar hoeven niet overeen te komen met de vier leerstijlen van David Kolb (1984).

Elke stijl is als een taal, waarbij jij zelf minimaal één dominante stijl hebt die je het liefst gebruikt. In sommige gevallen kan het zijn dat je ook een andere stijl beheerst, maar vaak blijft het bij twee communicatiestijlen.

Om ervoor te zorgen dat de ander begrijpt wat jij bedoelt, zou je de ander kunnen dwingen om jouw manier van communiceren aan te nemen. Maar wat veel effectiever, efficiënter, energie- en tijdbesparender is, is wanneer jij weet wat voor communicatiestijl de ander heeft, en jij jouw taalgebruik daarop kunt aanpassen, zodat jij gedaan krijgt wat je wilt.

Stel je eens voor hoe makkelijk het is als je je in een vreemd land begeeft en je vraagt een local om de weg naar een goed restaurant. Dan zou het wel geweldig zijn als je hem in zijn moerstaal kunt aanspreken en kunt verstaan wat hij te zeggen heeft.

Hetzelfde principe geldt voor communicatiestijlen. Je collega’s, je partner, je familie en zelfs je vrienden hebben allemaal een dominante communicatiestijl. Sommige zijn overeenkomend met die van jou (met hen kun je vaak gemakkelijk door één deur), sommige van heb zijn juist totaal verschillend.

Wanneer je weet welke taal iemand spreekt, welke communicatiestijl iemand hanteert, dan kun je jouw stijl aanpassen op die van de ander en in ‘één taal’ een gesprek voeren, en zo sneller, duidelijker en beter tot een overeenstemming komen in de weg naar succes.

Hieronder volgt per communicatiestijl een korte uitleg over de manier waarop iemand met zo’n stijl communiceert.

De Analyzer

Voor mensen die gegroepeerd kunnen worden in de Analyzer stijl is typerend, dat zij een probleem bestuderende benadering op situaties hanteren. Zij zijn meer georiënteerd naar concepten dan naar relaties of gevoelens en zij geven de voorkeur aan studie en heroverweging boven onmiddellijke actie. Deze groep geeft een weloverwogen en zelfs twijfelende indruk.

Ze hebben een gelijkmatig en beheerste invloed in een groep, met hun ingehouden en bescheiden manieren.

Welbewust en agressieloos wachten zij over het algemeen totdat anderen op heb afstappen, in plaats van dat zij zelf met een mening komen. Typerend aan hen is dat zij zo veel mogelijk feiten en meningen willen verzamelen voordat zij zelf een beslissing zullen nemen.

Deze groep mensen zijn ook degenen die de hele handleiding doorlezen en dan nog zullen vragen om meer details die betrekking hebben op bijvoorbeeld hoofdstuk 3, paragraaf 2.1.4, sub a. Zij lijden vaak ook aan het zogenaamde ‘buyers regret’, omdat zij eindeloos veel informatie zullen blijven verzamelen, zelfs nadat zij een item aangeschaft hebben, waarna zij tot ontdekking komen dat zij een beter model hadden kunnen bemachtigen.

De consulterende rol naar andere mensen  lijkt hun serieuze en precieze manier goed te passen. Anderen kunnen hen zien als academisch en als zichzelf zeer serieus nemend.

In relaties zijn zij niet makkelijk in het nemen van risico’s en het geven van vertrouwen. Ze laten zichzelf niet makkelijk zien, terwijl ze evenmin hun gevoelens snel zullen tonen. Ook al zullen zij niet snel relaties initiëren, anderen zullen hen benaderen, omdat het zeer goede luisteraars zijn.

Op het moment dat een emotionele band eenmaal tot stand is gekomen met een Analyzer, zullen zij hier loyaal en constant in blijven. Ze hebben de neiging om niet naar persoonlijke herkenning te zoeken, maar geven de voorkeur om op de achtergrond op een probleemoplossende en analyserende manier te werken.

Analyzers wachten meestal totdat zij 100% zeker zijn van hun mening voordat zij deze zullen geven. Zij haten het om fouten te maken en zullen dit dan ook koste wat kost proberen te vermijden. Zelfs in een gebied van hun expertise zullen zij geen standpunt of mening innemen of er zelfs een suggereren, tenzij zij zeker zijn dat zij geen fout zullen maken of fout bevonden worden.

Ook al ogen zij ‘soft’, ze kunnen zeker hard en onverzettelijk zijn wanneer dat nodig blijkt. Ze geven de voorkeur er aan om persoonlijke confrontaties en conflicten te vermijden.

Vanwege hun onbereidheid om een standpunt in te nemen, neigen zij naar procrastinatie en te veel betrokkenheid in analyses. Zij zoeken nog steeds naar meer data, ook al is de tijd aangebroken voor concrete acties. Ze zouden effectiever kunnen zijn als zij zouden leren om minder serieus, meer ontspannen te zijn en meer te genieten.

Analyzers hanteren in het algemeen een ordelijke, systematische benadering voor de  taken die voor hen liggen. Ze houden ervan als dingen rationeel en goed georganiseerd zijn. Het is waarschijnlijk dat ze hun werk onderbreken totdat ze zeker zijn en het werk duidelijk is, dan dat ze er ononderbroken, accuraat en grondig aan werken. In een omgeving van gerenommeerde en regels en procedures zullen hun methodische inspanningen het meest effectief zijn. Ze zullen gespannen of zelfs immobiel wanneer zij geconfronteerd worden met chaos  en onzekerheden. Ze houden niet van felle competitie en daarom zullen zij dan ook snel geneigd zijn om naar een adviserende rol over te stappen. Hun gelijkmatige en stille methodes zullen vaak anderen aantrekken voor raadgeving, feiten of precisie.

Aan de ene kant worden Analyzers beschouwd als intelligent, experts, gestaag, bedrijfszeker en rustig, en aan de andere kant kunnen zij ook gezien worden als saai, suf, terughoudend en moeilijk in communicatie, en niet in staat om keuzes te maken.

De Supporter

Anderen aanschouwen mensen met de supporter style als casual en aardig, terwijl ze interpersoonlijk contact tot een minimum proberen te beperken. Ook al zijn zij beleefd naar mensen, toch laten zij het initiatief meestal aan anderen over wanneer het op sociale situaties aankomt. Ze vinden het moeilijk om een verzoek af te wijzen, omdat zij graag behulpzaam willen zijn, zelfs als het in de plaats komt van hun eigen behoeftes. Hun invoelende en herstellende benadering naar anderen is niet bedreigend en wordt als fijn ervaren om bij te zijn. Deze groep zal niet concurrerend zijn, omdat relaties (in de breedste zin des woord) hun fundamentele interesse heeft.

Ze zullen zichzelf nooit imponeren naar anderen of anderen overtuigen van hun standpunt. Zij hebben meer de neiging om bezig te zijn met gevoelens en relatie naar anderen, dan met logica en taken.

Supporters zullen waarschijnlijk zoeken naar hechte, warme en stabiele relaties. Het zijn goede luisteraars (speciaal als het gaat om klachten, slechte en ‘droevige’ gebeurtenissen…), ze vinden het heerlijk om naar dramaverhalen te luisteren en ze zullen tijd vrijmaken om mensen te helpen en hen op hun gemakt te laten voelen. Ze benaderen anderen eerder op basis van relaties, dan op basis van werk en zijn bereid om een hoop ‘shit’ van anderen te accepteren, vanwege hun behoefte om aardig gevonden te worden.

Ze hebben  behoefte aan lof en zij zijn gretig in het ‘pleasen’, en ze doen voorkomen dat ze het met mensen eens zijn en dingen goedkeuren, ook al zijn ze het niet eens of hebben ze de neiging om het af te keuren. Ze zullen koste wat kost kwetsende gevoelens vermijden, en kunnen vaak ressentiment (rancune) als resultaat ervaren.

Supporters hebben gebrek aan planning en doelstellingen en kunnen structuur en specifieke beschrijvingen van een taak die voldaan moet worden goed gebruiken. Ze hebben behoorlijk veel details en kleine stapjes qua uitleg nodig om  hun taak te volbrengen. Als dat eenmaal was ontvangen, zullen ze er alles aan doen om het af te maken, omdat supporters servicegeoriënteerde zijn. Er zijn ook momenten waarin directheid en eerlijkheid naar anderen hen zou goeddoen. Deze groep mensen moet leren om voor hun ideeën op te komen en bereidheid zien te vinden om een risico te nemen en afkeur van anderen te ontvangen. Ze zouden effectiever kunnen zijn als ze hun ‘relatievaardigheden’ toepassen op de taken die voor hen liggen.

Supporters zullen over het algemeen coöperatief en bereid zijn om anderen tot hulp te zijn. Ze hebben de neiging om door een structuur heen te werken om zo interpersoonlijk misverstanden te voorkomen (wat soms kan doen lijken alsof ze stram zijn en vasthouden aan regels en bureaucratie). Ze accepteren graag supervisie.

Supporters proberen anderen te ‘pleasen’ door te doen wat er van ze gevraagd en verwacht wordt; ze vinder het prettig als zij geruststelling krijgen en dat datgene wat ze aan het doen zijn acceptabel is en reageren op de persoonlijke aandacht die zij krijgen van superieuren.

Omdat Supporters niet van conflicten houden en gekwetste gevoelens, hebben zij soms nog wel eens de neiging om onaangename meningen en informatie achter te houden. Ze verwelkomen sturing van anderen. Als ze weten dat hun idee anderen kan goeddoen, dan zullen zij die op een niet-bedreigende manier tot uitdrukking brengen.

Aan de ene kant kan de supporter gezien worden als relaxed (easy-going), zeer bereid om te vergenoegen en als een aangenaam persoon, en aan de andere kant kunnen zij ook gezien worden als pietluttig, onbereid om een standpunt in te nemen, overdreven meegaand en ongemotiveerd.

De Promotor

De Promoter:Promoters zijn hier om plezier te hebben. Ze hebben de neiging zich bezig te houden met actieve, snel bewegende en dynamische situaties, waarin ze vaak genieten van opwindende activiteiten van een inspirerende aard. Ze hebben een hekel aan gedetailleerde analyses en kunnen gemakkelijk generaliseren zonder voldoende feitelijke informatie, met een neiging tot overdrijven. Promoters zijn over het algemeen stimulerende individuen om mee om te gaan, sociaal extravert, vriendelijk, levendig en charmant.

Ze denken vaak hardop op een manier die anderen overtuigt om een bepaalde richting op te gaan of actie te ondernemen die verband houdt met dat idee of concept, terwijl ze vaak al een ander idee of voorstel in hun hoofd hebben. Dit kan ervoor zorgen dat ze inconsistent en onbetrouwbaar lijken.

Ondanks dat ze worden gezien als sociaal extravert en dynamisch, kunnen anderen promoters als manipulatief beschouwen. Ze zijn zich bewust van en bezorgd over de gevoelens van anderen, evenals hun ideeën, en proberen anderen te betrekken bij hun plannen en activiteiten, vooral bij vrijetijdsbesteding.

Promoters zijn zeer competitief, verafschuwen autoriteit en accepteren alleen die van henzelf. Ze zijn over het algemeen open over hun gevoelens en proberen behulpzaam te zijn in interpersoonlijke situaties. Mensen met een promotiestijl hebben over het algemeen geen interesse in details en beginnen mogelijk te snel aan de volgende taak voordat de huidige is voltooid. Ze verliezen hun interesse in een taak zodra hun idee is geaccepteerd, en beschouwen de taak dan als voltooid.

Promoters kunnen conclusies trekken puur op intuïtie of een ingeving, zonder zich al te veel zorgen te maken over het eindresultaat. Ze hebben geen geduld om te wachten of een methode te gebruiken die hen in staat stelt er profijt van te hebben. Het bieden van structuur kan daarom een Promoter motiveren om hun taak te voltooien (mits deze overeenkomt met hun idee).

Voor Promoters in leidinggevende posities is een georganiseerd, methodisch ondersteuningsteam een uitstekende oplossing om de soms onvoorspelbare manieren van een detail-lackende supporter onder controle te houden.

Promoters worden alleen gemotiveerd als ze veel goedkeuring, applaus en erkenning krijgen. Ze vinden het leuk om anderen te plezieren, vooral degenen die reageren op hun enthousiaste uitingen. Ze moeten snel van de ene taak naar de andere kunnen gaan of enthousiast zijn bij elke stap van het proces in een langer lopend project. Ze presteren het beste wanneer ze werken in een setting die structuur biedt in planning en hun ideeën volgt.

Hoewel Promoters kunnen worden gezien als opwindend, prikkelend, provocerend, liefhebbend, vriendelijk en energiek, kunnen ze ook worden gezien als instabiel, ongeorganiseerd, luid, agressief, onbetrouwbaar, inconsistent en op zoek naar goedkeuring.

De Controler

Controlers zijn hier om te werken.

Controlers zijn behoorlijk actief, onafhankelijk en ambitieus, en stralen een hoog zelfvertrouwen uit. Ze nemen het initiatief met andere individuen en in groepen vinden ze het fijn om zaken te organiseren, die ze vervolgens meestal met een ‘ik-neem-de-leiding-houding doen.

Controlers houden van informatie en maken het vaak tot hun zaak om uit te zoeken hoe de vork in de steel zit (zoals wat, waar, wanneer, met wie etc.), ongeacht de situatie. Ze zijn over het algemeen sterk in planning, krachtdadig en zijn bereid anderen te confronteren over hun ideeën en hun gedrag. Vaak maken ze vrij gemakkelijk en snel beslissingen, wat een beeld van efficiency suggereert, en mogelijk ook van urgentie.

Als gevolg van een sterk taakgerichte benadering kan het voor de Controler lastig zijn om zich emotioneel op te stellen. Omdat zij de voorkeur geven aan orde en georganiseerdheid, zijn Controlers ook in staat om op een vrij gemakkelijke en natuurlijke wijze chaos om te zetten in orde.

Controlers houden er van om de leiding te hebben in een situatie en kunnen zelfs rancune hebben naar degenen die macht hebben over hen; ze willen over alles in hun leven het heft in eigen hand hebben. Ondanks dit hebben Controlers geen problemen met autoriteiten en kunnen ze dit ook accepteren zoals het komt.

Controlers zullen naar anderen kijken voor resultaten. Ze vinden het verschrikkelijk als zij hun resultaten niet behalen. Daarom kunnen ze behoorlijk eisend overkomen naar anderen en werken ze erg hard om deze resultaten te behalen, zonder dat ze in de gaten hebben dat hun gedrag door anderen als irritant kan worden ervaren. Zij zullen dan gezien worden als bekwaam en vastberaden, maar soms ook als iemand die te hard pusht en te kritisch is naar anderen.

Controlers zijn de mensen die op de eerste plaats hun taak af willen hebben voordat zij aan andere, interpersoonlijke relaties beginnen en daarmee een kijkje in de meer emotionele kant zullen nemen. Het gevolg hiervan kan zijn, dat zij het “lonely-at-the-top” syndroom kunnen ervaren. Voor de controler zijn emoties simpelweg nóg meer issues die gehanteerd moeten worden om de klus te klaren en om het resultaat voor elkaar te krijgen.

Controlers hebben moeite met het opbrengen van geduld en zouden hun vermogen om naar anderen te luisteren best kunnen aanscherpen en daarbij het belang van zowel gevoelens als logica te erkennen. Over het algemeen zijn Controlers punctueel en houden zij zich aan hun afspraken alsof het heilige beloftes waren.

Controlers reageren over het algemeen op een snel bewegende uitdaging en zullen eerder verveeld zijn als het tempo te langzaam gaat. De behoefte voor persoonlijke successen zou hun vermogen om samen te werken met anderen in het bereiken van een bedrijfsmatig doel kunnen limiteren. Als zij de situatie niet onder controle hebben, zou dit tot meer angst kunnen leiden. Ze zetten vaak doelstellingen neer en werken hier dan naartoe op een systematische wijze. Omdat zij energie dirigeren naar taakresultaten, zullen anderen vrij snel geneigd zijn hun autoriteit en leiderschap te accepteren.

Terwijl aan de ene kant de Controler kan ogen als efficiënt, koel, competent, georganiseerd en als veelwetend, kunnen zij ook gezien worden als arrogant, door macht gedreven, houterig en emotieloos.

In een oogopslag

Hoe herken je een Promoter, Controler, Supporter of Analyzer?

Hieronder wordt in kernwoorden weergegeven welke sterk vertegenwoordigde eigenschappen elke stijl heeft, wat ze meestal zullen vragen, wat voor angsten deze stijl heeft en hoe er op de meest effectieve manier mee om te gaan valt.

De Promoter

Promoters zijn hier om lol te hebben.

Ze hebben de neiging om betrokken te raken bij mensen in actieve, snelle en beweeglijke situaties. Over het algemeen houden zij van opwindende activiteiten van inspirerende aard. Ze haten gedetailleerde analyses en zijn in staat om makkelijk te generaliseren zonder voldoende feitelijke informatie; ze hebben een behoorlijke neiging tot overdrijving. Het zijn vaak stimulerende mensen om bij in de buurt te zijn. Sociaal gezien zijn zij naar buiten toetredend, vriendelijk, levendig en charmant.

Ze kunnen soms hardop denken op een manier dat het andere mensen nog wel eens overtuigd om een bepaalde richting op te gaan of om actie te ondernemen dat betrekking heeft op dat idee of concept, terwijl ze meestal al met een ander idee of voorstel in hun hoofd zitten dat ze aan het uitbroeden zijn. Dit maakt dat zij gezien worden als inconsistent en onbetrouwbaar.

Ook al worden zij gezien als sociaal naar buiten toe tredend en krachtdadig, anderen kunnen promoters zien als manipulerend. Ze zijn zich bewust van en bezorgd over gevoelens van anderen, evenals hun ideeën en ze zullen dan ook proberen om anderen in hun plannen en activiteiten te betrekken, zeker als het om vrije-tijdverdrijf gaat.

Promoters zijn zeer concurrerend. Ze verafschuwen autoriteit; de enige autoriteit die ze accepteren zijn ze zelf. Ze zijn over het algemeen open over hun gevoelens en proberen om behulpzaam te zijn in interpersoonlijke situaties.

Mensen met een ‘promoting style’ hebben over het algemeen geen interesse voor details en kunnen te snel een volgende taak beginnen voordat zij de huidige taak volledig af hebben. Zij verliezen hun interesse in een taak op het moment dat hun idee geaccepteerd is. Voor hen is de taak voltooid als hun idee is aangenomen. Ze kunnen tot conclusies komen enkel door intuïtie of een voorgevoel. Het gaat ze niet om het eindresultaat en hebben gebrek aan geduld om er op te wachten of om een wijze te gebruiken dat hen toelaat ervan te profiteren. Daarom zou structuur een Promoter motiveren om zijn of haar taak te voltooien (wat natuurlijk wel hun idee moet zijn…)

Voor Promoters in managementposities is een georganiseerde, methodisch supportteam een zeer goede uitkomst om de soms wat onvoorspelbare manieren van een detaillloze supporter onder controle te houden.

Promoters zullen alleen gemotiveerd worden als zij veel goedkeuring, toejuiching en erkenning krijgen. Zij pleasen anderen erg graag, helemaal naar degene die reageren op hun enthousiasmerende uitgesproken manieren. Ze moeten snel van de ene taak naar de andere of enthousiast zijn bij elke stap van het proces in een langer durend project. Ze zijn op hun best als ze in een setting werken die hen structuur biedt met betrekking tot planning en het volgen van hun ideeën.

Terwijl aan de ene kant Promoters gezien kunnen worden als spannend en opwindend, provocerend, fun-loving, vriendelijke en energiek, kunnen zij ook gezien worden als onstabiel, ongeorganiseerd, luidruchtig, agressief, onbetrouwbaar, inconsistent en naar goedkeuring zoekend.

Wil je meer weten over deze communicatiestijlen, download dan het eBook Communicate to Connect, een uitgebreid rapport met aanvullende informatie over de communicatiestijlen alsook andere onderwerpen die je communicatie met anderen helpen te optimaliseren. 

Hier is mijn vraag voor jou: nu je deze vier communicatiestijlen hebt doorgenomen, welke van de vier resoneert dan het sterkste met jou?

Ik ben benieuwd naar je antwoord. Laat daarom een reactie hieronder achter in de commentbox hieronder en ik kom er zeker bij je op terug. Ook als je vragen hebt over de communicatiestijlen. 

OP jouw succes, 


Robert


Tags

communicatiestijl


Lees dit ook 

Kom Los van het Vastzitten

Kom Los van het Vastzitten

Hoe Overkom Je Een Trauma?

Hoe Overkom Je Een Trauma?

Robert

Over de auteur

Robert van der Wolk werkt al meer dan 20 jaar als psychotherapeut, internationaal spreker, trainer en life-coach. Zijn werk heeft duizenden over de hele wereld geïnspireerd om het beste in zich naar boven te halen. Wil jij ook meer in je persoonlijke of professionele leven - boek dan nu een gratis strategiegesprek en start met de creatie van jouw onbegrensde leven.

Robert van der Wolk werkt al meer dan 20 jaar als psychotherapeut, internationaal spreker, trainer en life-coach. Zijn werk heeft duizenden over de hele wereld geïnspireerd om het beste in zich naar boven te halen. Wil jij ook meer in je persoonlijke of professionele leven - boek dan nu een gratis strategiegesprek en start met de creatie van jouw onbegrensde leven.

Robert van der Wolk werkt al meer dan 20 jaar als psychotherapeut, internationaal spreker, trainer en life-coach. Zijn werk heeft duizenden over de hele wereld geïnspireerd om het beste in zich naar boven te halen. Wil jij ook meer in je persoonlijke of professionele leven - boek dan nu een gratis strategiegesprek en start met de creatie van jouw onbegrensde leven.

 • Emelie schreef:

  leerzame tekst! In welk jaar heeft u dit geschreven?

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Meld je aan voor de nieuwwbrief

  >
  Success message!
  Warning message!
  Error message!