Succesvol Zijn Vanuit Wie Jij Echt Bent: Hoe Doe Je Dat? - Robert van der Wolk

Succesvol Zijn Vanuit Wie Jij Echt Bent: Hoe Doe Je Dat?

Voortdurend gelukkig zijn

Keuzes maken vanuit wie je echt bent

Succes als hoofdingrediënt voor jouw leven

Zou dat niet geweldig zijn? Maar wat is dat eigenlijk, succes?

Hoe kun je succesvol zijn vanuit wie je echt bent?

Succes is niet alleen veel geld hebben. Het is ook/vooral een goede gezondheid, energie en enthousiasme voor het leven. Fijne relaties, voldoening uit je werk, creatieve vrijheid, dat je lekker in je vel zit!

In een ieder van ons schuilt het zaadje van onze ziel, dat heel graag ontdekt en ontwikkeld wordt. Juist als je die bezieling voelt, ervaart, word je automatisch gezonder, stabieler en leef je met veel meer voldoening.

Hoe organiseer je dat dan? Dat je een bezield leven leidt?

Ook al voel je je soms beperkt, door die vervelende baan, die irritante relatie, of financiële beperkingen, je kunt dit zaadje voeden. Binnen de ruimte die je hebt, en vanuit daar kun je steeds meer ervaren wie je echt bent.

Deepak Chopra heeft hierover 7 spirituele wetten voor succes geformuleerd, die ik graag met jullie wil delen.

1. De Wet van Pure Potentialiteit

In het leven van elke dag kun je je wel eens wat negatief voelen. Je oordeelt over jezelf. Is dat je ware zelf, die daar zo oordeelt? Nee, dat is vaak de interne criticus. Het is heel makkelijk om te vergeten wie je eigenlijk echt bent.

Je bestaat uit pure potentialiteit. Wanneer je veel meer uit je eigen kern leeft, is alles mogelijk. Je leeft dan vanuit zelfverwijzing. Het tegenovergestelde is objectverwijzing, wanneer je je laat beïnvloeden door situaties, mensen en dingen van buitenaf.

2. De Wet van het Geven

Als jij bereid bent te geven wat je wilt hebben, stimuleer je dat overdaad door je leven blijft circuleren. Alles bestaat uit energie. Als je niet meer geeft, of niet wilt ontvangen, stop je de bloedstroom. Blijf dus beiden doen.

Elke relatie is gebaseerd op Geven en Nemen. Geld moet blijven stromen, net als een rivier, anders begint het te stagneren, te klonteren.

Hoe doe je dat dan? Als jij vreugde wilt, geef anderen vreugde; als je liefde wilt, leer dan liefde te geven; als je materiële overvloed wilt, help dan anderen materiële overvloed te verwerven.

3. De Wet van Karma: oorzaak en gevolg

Elk moment maak je een keuze. Bij heel veel mensen gebeurt dat automatisch. Wat als je bewuste keuzes gaat maken? Wat je zaait, is wat je oogst.

Elke actie is een kracht, en de reactie keert met dezelfde kracht naar je terug. Zaai geluk en succes en je krijgt geluk en succes.

4. De Wet van de Minste Weerstand

Als je kijkt naar hoe de natuur werkt, zie je dat er zo weinig mogelijk moeite wordt gedaan. Gras probeert niet te groeien, het groeit gewoon. Vissen proberen niet te zwemmen, ze zwemmen gewoon.

Als je leeft vanuit wie je echt bent, ondervind je de minste weerstand.

Als je consequent ophoudt met strijden en tegenstand bieden, zul je het heden, dat een geschenk is, volledig kunnen ondergaan.

5. De Wet van Intentie en Wens

Maak gebruik van het oneindig organiserend vermogen van het universum. Het universum is de beweging van energie en informatie. Ieder mens, dier, plant, elk voorwerp maakt onderdeel uit van het universum. Er zijn geen duidelijke grenzen zijn wetenschappers achter gekomen.

Als mens heb je een bewustzijn, dat bestaat uit aandacht en intentie. Aandacht geeft energie en intentie transformeert. Hiermee kun je heel veel bereiken, je zet het oneindig organiserend vermogen voor je aan het werk.

6. De Wet van het Afstand Nemen

Als je iets wilt bereiken, realiseren, zul je je gehechtheid eraan los moeten laten. Je geeft de intentie van de wens niet op, maar wel de je gehechtheid aan het resultaat.

Gehechtheid is gebaseerd op angst en onzekerheid, en de behoefte aan onzekerheid is gebaseerd op een gebrek aan kennis van de ware ik.

Terwijl afstand namen is gebaseerd op het onwankelbare geloof in de kracht van je ware ik. Als je naar zekerheid streeft, jaag je daar je hele leven achteraan, zonder het ooit te bereiken. Het is een gehechtheid aan het bekende. Het bekende is het verleden. Het onbekende is het veld van alle mogelijkheden.

7. De Wet van het ‘Dharma’: jouw doel in het leven

Als je jouw unieke talent verbindt met het verlenen van diensten aan anderen, ervaar je je ziel. Je bent hier om een doel te vervullen. Er is iets dat je beter kan dan wie dan ook ter wereld. Hier is ook een unieke behoefte aan.

Koppel dit aan de creatieve uiting van je talent, en succes is gegarandeerd. Vraag jezelf af hoe je kunt helpen, in plaats van wat word ik er beter van: dat is de innerlijk dialoog van het ego.

Door de combinatie van deze 7 wetten, heb je de handvatten om succesvol te zijn vanuit wie je echt bent. Door dit te integreren in je leven wordt je leven lichter, makkelijker en fijner.

Ik wens je heel veel plezier om steeds meer jezelf te ontdekken en je hart te volgen!

Warme groet,

Margaretha

(die enorm veel heeft gehad aan de teksten van Deepak Chopra, het heeft echt haar leven enorm verrijkt, is dingen beter gaan begrijpen. Wat letters al niet kunnen doen…)

P.S.: Met grote dank aan Deepak Chopra en zijn boek “De 7 spirituele wetten van succes”! 🙂

Margaretha Schokker is Volg-je-hart-specialist. Na haar burnout en een reorganisatie volgt ze nu een opleiding tot Holistisch Life Coach. Ze helpt je je hart te volgen, dichter bij jezelf te komen en om balans en ontspanning te vinden in de drukte van elke dag. Vanuit haar bedrijf Reinvent Yourself! biedt ze speciale coaching en training om je leven makkelijker te maken. Kom eens langs op: www.reinventyourself.nl.

Je mening telt
Deel dit artikel
Margaretha
 

>