Ondanks de zorg en nauwkeurigheid die wij aan de website RobertvanderWolk.nl  besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van Robert van der Wolk wordt regelmatig bijgewerkt en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden.

Een websitebezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie op de website publiceren of verveelvoudigen zonder toestemming van Choicepoint.

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op deze website geschikt is voor de doeleinden waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden en zonder enige garantie of garantie met betrekking tot hun geschiktheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Choicepoint sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid deze site als referentie te kunnen raadplegen. Choicepoint is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie verkregen via de website van Choicepoint.

Onze Missie

We helpen mensen om hun  mogelijkheden te ontwaken en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen om permanente positieve verandering in hun persoonlijke en professionele leven te creëren

CONTACTINFORMATIE

Adres: Scheepmakersdijk 63, 2011 AS, Haarlem

Telefoon: +31 (0)23 - 5518706

Openingstijden:

Maandag-Vrijdag / 9:00 - 18:00

© Copyright Robert van der Wolk en Choicepoint 2009 - 2022. Alle rechten voorbehouden